Etusivulle
 
Bellcrest      Tjänster     När du beställer     Be om offert     Kontaktinfo   
Eng    Fin    Swe
 
   
Finska, svenska, norska, danska, engelska, tyska, franska, holländska, spanska, italienska, portugisiska, ryska, estniska, lettiska, litauiska, polska...

Be om offert på språk som inte finns med på listan!


Tjänster

Bellcrest kan leverera ett brett utbud av tjänster inom skriftlig kommunikation. Våra kunder består främst av privata affärsföretag, men vi vänder oss också till organisationer inom den offentliga sektorn samt privatpersoner.

Vi levererar högklassiga översättningar som våra kunder kan känna sig stolta över.

Vi är specialiserade inom bland annat vissa industribranscher (till exempel papper och cellulosa, telekommunikation, automation, läkemedel) samt handel, bankverksamhet och investeringar, fastigheter och byggverksamhet, ekonomi, utbildning och forskning.

Vi har en omfattande erfarenhet av att översätta bland annat årsredovisningar och delårsrapporter, börs- och pressmeddelanden, kund- och personaltidningar, broschyrer, reklam, webbsidor för internet och texter för intranät, kvalitets- och miljöhandböcker, avtal, patentansökningar samt filmtexter för företagspresentationer.

Våra auktoriserade translatorer översätter i huvudsak olika handlingar för privatpersoner (skolbetyg, äktenskapsbevis och skilsmässointyg, tjänstgöringsintyg etc.), officiella dokument för företag (bolagsordningar, utdrag från handelsregistret m.m.) samt avtal och kontrakt.

Vi språkgranskar och redigerar olika texter på engelska, svenska, tyska och finska skrivna av personer som till exempel har ett annat modersmål. Det kan gälla allt från årsredovisningar, kundtidningar och akademiska avhandlingar till filmmanuskript för företagspresentationer och privata brev. All språkgranskning görs av personer som har språket som sitt modersmål.

Vi står gärna till förfogande om du behöver hjälp och råd i frågor som rör engelska språket. Ring, e-posta eller besök oss personligen! Om du kontaktar våra språkexperter under normal kontorstid kan du får svar på dina frågor genast.

Bellcrest Translations Ltd   /  Teknikvägen 12, 02150 Esbo  /  telefon. +358 9 6818 140  /  info@bellcrest.fi