Etusivulle
 
Bellcrest      Tjänster     När du beställer     Be om offert     Kontaktinfo   
Eng    Fin    Swe
 

När du beställer

Här kommer några tips för att göra det enklare och smidigare för dig som beställer en översättning eller språkgranskning.

Spräkpar
Glöm inte att ange det språk som texten skall översättas till och den språkvariant som önskas (till exempel amerikansk eller brittisk engelska, rikssvenska eller finlandssvenska).

Längd, ämne/område och stil
Vänligen skicka oss hela den text som skall översättas eller språkgranskas så att vi kan lämna en prisoffert. Tidsåtgången för en översättning beror inte bara på textens längd, utan också på dess svårighetsgrad och det ämne eller område den behandlar. Tala om för oss vilket syftet med texten är och vilken målgrupp den är avsedd för. Uppge även speciella önskemål, till exempel om du vill ha en översättning som mycket troget följer originalet eller i stället föredrar en friare översättning. Vi är tacksamma om du kan leverera materialet i elektronisk form, till exempel i MS Word.

Bakgrundsmaterial och terminologi
Om det finns bakgrundsmaterial och tidigare översättningar kan de vara till stor nytta för översättaren. När du beställer en översättning vill vi gärna veta om vi skall tillämpa företagets egen terminologi. Det är också bra om du kan ge kontaktuppgifter för en person som översättaren kan ringa eller mejla till för att diskutera innehållet i texten.

Deadline
Vi ber dig ange leveranstid för översättningen när du lämnar in en beställning. Det tar tid att utföra en högklassig översättning, så ju fortare vi kan börja med den desto bättre. För brådskande uppdrag som kräver omprioriteringar och översättningar som måste göras utanför ordinarie arbetstid tillkommer expresstillägg. Vi informerar alltid kunden om eventuella extra kostnader.

Auktoriserade översättningar
Ifall du behöver en auktoriserad översättning (till exempel av ett betyg, ett utdrag ur handelsregistret eller en bolagsordning) måste vi se originaltexten innan vi stämplar översättningen. Du kan antingen komma med orginalet till vårt kontor där vi tar en kopia av den eller så skickar du en kopia per fax eller post och visar upp originalet när du hämtar den bestyrkta översättningen. Den förses med den auktoriserade translatorns stämpel och namnteckning.

Leveranssätt
Färdiga översättningar levereras per e-post med undantag för auktoriserade översättningar. De bestyrks av en auktoriserad translator och levereras i pappersformat. Om du önskar få översättningen skickad per fax eller post ber vi dig uppge det redan när du gör din beställning.

Kontata oss ! Tveka inte att kontakta oss om du har frågor. Enklast når du oss per telefon (09) 6818 140. Du är också välkommen att e-posta oss på info@bellcrest.fi. Använd samma kontaktuppgifter när du beställer översättningar.

Bellcrest Translations Ltd   /  Teknikvägen 12, 02150 Esbo  /  telefon. +358 9 6818 140  /  info@bellcrest.fi